5 usersהגיבו על הפוסט

Subscribe to this post comment rss or trackback url
User Gravatar
Nevo said in מאי 7th, 2007 at 16:46

צריך להציע את התוסף לבלוגלי.

User Gravatar

[…] בפוסט הקודם ב? ושא מפת אתר כתבתי על משמעויות שו? ות של מפת אתר, והסברתי איך ? יתן לב? ות מפת אתר בפורמט XML. […]

User Gravatar

[…] למ? וע החיפוש לסרוק את האתר. איך עושים זאת אפשר לקרוא בבלוג קידום אתרים. […]

User Gravatar
isaac said in מאי 1st, 2008 at 18:09

כן אבל האם אפשר להשיג רשימה חלקה בלי כל מיני אינדקסים שלא קיימים לרישום SEO שמיועדים בלעדית לרישום SEO?
ועל המשיב תבוא הברכה

User Gravatar

[…] שלב רביעי ? ב? יית מפת אתר מפת האתר היא פרישה של מב? ה הקישורים באתר על מ? ת לעזור למ? וע החיפוש לסרוק את האתר. איך עושים זאת אפשר לקרוא בבלוג קידום אתרים. […]

הוסף תגובה

 Username (Required)

 Email Address (Remains Private)

 Website (Optional)