פוסטים נוספים בנושא

1 userהגיבו על הפוסט

Subscribe to this post comment rss or trackback url
User Gravatar

[…] חלק ? יכר מהגורמים השו? ים המשפיעים על המיקום אלה מאפיי? ים שו? ים של הקישורים המובילים לאתר. דיבר? ו על טקסט העוגן שמכילים הקישורים, על פופולאריות הקישורים בקרב הקהילה ה? ושאית של האתר, על הפופולאריות של האתר המקשר אלי? ו ועל תדירות יצירת הקישורים ה? כ? סים לאתר. כל אלה מובילים אות? ו לעובדה שבעצם פופולאריות הקישורים ש? כ? סים לאתר היא מהגורמים החשובים ביותר המשפיעים על המיקום התוצאות החיפוש. […]

הוסף תגובה

 Username (Required)

 Email Address (Remains Private)

 Website (Optional)