1 userהגיבו על הפוסט

Subscribe to this post comment rss or trackback url
User Gravatar
ילון said in דצמבר 27th, 2010 at 21:19

אני רוצה להתייחס למושג ‘כוחו של הרגל’ בהקשר לפוסט שכתבת. אמנם ימים יגידו, אך לדעתי מכוח האינרציה, או מכוח ההרגל, רוב המשתמשים הקיימים לא יעשו שימוש בגוגל INSTANT - כאשר הם מחפשים מושג מסויים, אך מעולם לא נתקלו באתר/לא יודעים על אתר ספציפי העוסק בו. הם ירצו לראות את כל רשימת התוצאות מובאת לפניהם, לפני שהם מקליקים.
לדעתי, השימוש באיסטנט ייעשה רק כאשר המחפש ממוקד מטרה, עם כוונה ברורה לחפש משהו ספציפי ולהגיע לאתר ספציפי, שהאיסטנט רק יקצר לו כמה שניות של גלילה. במקרה כזה, האינסטנט לא יפגע במקדמי האתרים, שכן המחפש יודע מה הוא מחפש והאינסטנט רק קיצר את דרכו אל התוצאה/האתר שהיה רצוי בכל מקרה.
הרי ברור שמי שמחפש ‘קידום אתרים’, לא ייתקע על האות ‘ק’ וייכנס בטעות לאתר חברת ‘קשת’.
לא זכור לי שמקדמי האתרים התלוננו על שירות הגוגל SUGGEST, שגם כן השלים מילות חיפוש פופולאריות בצורה אוטומטית.

יש כאן הרבה נקודות למחשבה, אך כאמור, ימים יגידו מה יהיו ההשלכות של השירות החדש, על תחום קידום האתרים.

הוסף תגובה

 Username (Required)

 Email Address (Remains Private)

 Website (Optional)