4 usersהגיבו על הפוסט

Subscribe to this post comment rss or trackback url
User Gravatar
פבל ישראלסקי said in דצמבר 17th, 2008 at 17:39

אפשר לקבל קישור למקור בו הוא כתב על הניסוי שלו?

User Gravatar
אורי said in פברואר 11th, 2009 at 13:09

תוצאות מדהימות! יתכן שהסיבה היא שגוגל לא אהב את השינויים המהירים באתר.
יתכן שאם הם יו נעשים בהדרגה התוצאה היתה שונה

User Gravatar
יוסף המתופף said in פברואר 16th, 2010 at 0:33

דבר והיפוכו,לעיתים נכון לפעול בצורה מומלצת ולעיתים לא כל דבר לגופו של עניין ראיתי אתרים עם קישורים מרובים לדף הבית וראיתי בלי וכולם בעמוד ראשון.האמת נמצאת איפה שהוא באמצע.וככל רלוונטיות זה שם המשחק,זה לא נכון להיכנס לניתוחים ברמה אקדמית משום שאף אחד לא יודע את כל המשתנים ומספיק שאיזה פרמטר באנלוגיה המלומדת לא נכון אז זה מבחינת מלאכה מבוטלת

User Gravatar

[…] קישוריות מוגזמת אתרים שעמודיהם מצביעים בצורה אי? ט? סיבית אחד כלפי הש? י. […]

הוסף תגובה

 Username (Required)

 Email Address (Remains Private)

 Website (Optional)